Prognoscentrets prognos för byggaktiviteten i Sverige

Totala investeringar i byggmarknaden (ink. prognos 2024-2026) Fallande inflation, förväntade räntesänkningar, ökade reallöner och förbättrat förtroende förväntas stimulera investeringarna inom byggsektorn under andra halvåret 2024, även om ökningen förväntas vara måttlig. Marknaden förblir splittrad med en kris inom bostadsbyggandet och en mer stabil situation inom lokalbyggandet. Efter flera år av nedgång för ROT-marknaden inom bostadssektorn förväntas en återhämtning under 2024, främst driven av konsumentdrivna renoveringar. Renoveringsaktiviteten förväntas öka inom lokalbyggandet under 2025 i samband med implementeringen av EU:s energieffektiviseringsdirektiv.

Prognoscentrets senaste prognoser för byggaktiviteten i Sverige visar att de totala bygginvesteringarna för i år förväntas landa på 354 miljarder kronor, vilket är en nedgång med 7 procent jämfört med 2023. Den huvudsakliga orsaken till nedgången på byggmarknaden är kollapsen i bostadsbyggandet. Andelen av bostadsbyggandet gentemot den totala byggmarknaden exklusive infrastruktur förväntas sjunka till knappt 20 procent under 2024, vilket är en rekordlåg nivå.

Genom att analysera data från Byggfaktas omfattande projektdatabas och ha en nära dialog med branschaktörer kan vi göra en mer noggrann uppskattning av bostadsbyggandet i Sverige. Vi uppskattar att antalet påbörjade bostäder under 2023 var 21 500, istället för de 29 350 som SCB rapporterar. Det innebär en minskning på cirka 70 procent från toppen på 65 000 påbörjade bostäder mellan 2021 och 2023. Vi förutser en gradvis ökning från andra halvåret 2024 till 24 000 påbörjade bostäder för helåret, följt av ytterligare ökningar 2025 och 2026, säger Mårten Pappila, analytiker på Prognoscentret.

Nybyggnationen av lokaler förblir på höga nivåer fram till slutet av prognosperioden, efter en temporär nedgång mellan 2023 och 2024. Den generellt höga industriella aktiviteten i landet, satsningar på gröna industrier i Norrland, fortsatt behov av effektiva lager- och logistiklösningar samt betydande offentliga investeringsbehov till följd av demografiska förändringar och åldrande fastighetsbestånd skapar goda förutsättningar för segmentet framöver.

Renoveringsprojekt för bostäder ökar under prognosperioden. Dock förväntas investeringsnivån vara lägre än under pandemiåren 2020-2021 då svenska hushåll hade hög köpkraft och prioriterade bostadsrenoveringar.

ROT-aktiviteten inom lokalbyggnadssegmentet minskade föregående år och förväntas också minska något i år. Däremot förutspås investeringarna öka igen under 2025 och 2026, främst på grund av ökade renoveringsbehov i skolor och vårdbyggnader samt en ökning av energirenoveringar till följd av EU:s energieffektiviseringsdirektiv.

Källa: Prognoscenter