Danska sträckan Ringsted-Fehmarn, en miljövänlig järnväg som förenar Europa

Sträckan Ringsted-Fehmarn vid Naestved norra. Foto: Banedanmark

Ringsted-Fehmarnbanan representerar ett av Danmarks största infrastrukturprojekt någonsin, där en ny dubbelspårig järnväg ska bli ryggraden i en helt ny, miljövänlig transportkorridor mellan Danmark och resten av Europa.

Denna bansträckning är avgörande för anslutningen till den kommande fasta förbindelsen över Fehmarn Bält, planerad att öppna 2029. Vid detta tillfälle kommer resenärer att kunna njuta av resor om cirka 2 timmar och 30 minuter med miljövänliga elektriska tåg.

I förberedelse för öppnandet av den fasta förbindelsen, kommer Banedanmark att uppgradera och modernisera sträckan mellan Ringsted och Rødby, som sträcker sig över cirka 115 km. Detta arbete innefattar att ge pendlare och resenärer tillgång till en modern järnväg med snabba och miljövänliga tåg.

Stora delar redan klara

Hittills har stora delar av uppgraderingen genomförts, särskilt sträckan mellan Ringsted och Nyköping Falster som slutfördes 2022. Stationer och plattformar har anpassats med nya tillfartsvägar, hissar och infrastruktur. Dessutom har järnvägsbron över Masnedsund ersatts med en ny dubbelspårig bro.

Bansträckningen har elektrifierats med ny kraftförsörjning och ett helt nytt signalsystem (ERTMS) har installerats mellan Mogenstrup och Nyköping Falster. Spår och underbyggnad har bytts ut på stora delar av sträckan, där även dräneringssystem för stormvatten och omlokalisering av gamla kablar under jorden har genomförts. Flera dammar har förstärkts för högre hastigheter och passager för fauna har upprättats.

Ny station

För att möjliggöra den nya kraftförsörjningen och det extra spåret kommer över 100 broar och vägar att modifieras.

Projektets andra del inleddes 2023 på ön Lolland, specifikt från Nyköping Falster till den fasta Fehmarnbältsförbindelsen. Det gamla spåret över Lolland har tagits bort och under 2024 planeras en ny, cirka 30 km lång dubbelspårig bana och en helt ny station söder om Holeby att etableras. Hela sträckan kommer att elektrifieras och förses med ett nytt digitalt signalsystem inför öppnandet av Fehmarnbältslänken 2029.

Uppgraderng av en gammal bro

Dessutom arbetar Banedanmark med att expandera och uppgradera Kung Fredrik IX:s bro över Guldborgsund. Bron kommer att utökas med ett extra järnvägsspår för att vara redo för den framtida dubbelspåriga järnvägen mellan Ringsted och Fehmarnbält.

Källa: Banedanmark