Klarna bötfälls för brott mot EU:s dataskyddslagar

Entrén för Klarnas huvudkontor. Foto: Wikimedia, Klarna AB

Enligt uppgifter från Reuters har det svenska företaget Klarna dömts att betala en straffavgift på grund av överträdelser av EU:s dataskyddsregler. Det svenska betalningshanteringsföretaget Klarna har av ett svenskt appellationsdomstol funnits skyldigt till överträdelser mot Dataskyddsgrundförordningen (GDPR) och beordrats att betala 7,5 miljoner svenska kronor (cirka 670 000 euro) i böter.

Domen, som meddelades på måndagen, kommer efter att den svenska dataskyddsmyndigheten SDPA framfört krav på att Klarna ska ställas till svars för bristfällig information till kunderna om hur deras personuppgifter behandlas. Tidigare hade en lägre instans dömt Klarna till en bötesbelopp på 6 miljoner kronor, men beloppet har nu höjts av det överordnade domstolen.

Bristande information

Det framkom att Klarna inte har försett sina kunder med tillräcklig information om lagring och hantering av personuppgifter, vilket strider mot de strikta krav som ställs enligt GDPR. "Vi har just mottagit domstolens beslut – det är för tidigt att kommentera vidare," meddelade en talesperson för Klarna till Reuters.

Detta fall markerar en viktig påminnelse om vikten av att följa GDPR:s rigorösa regler för dataskydd, inte bara för företag verksamma inom EU, utan för alla organisationer som hanterar information om EU-medborgare. Klarnas fall understryker konsekvenserna av bristande efterlevnad och den allt strängare tillsynen över dataskyddspraxis världen över.

Källa: Reuters