Ambitiösa målet: att bygga två kärnreaktorer om året

EDF:s huvudkontor i Paris. Foto: Tangopaso (talk) - I (Tangopaso (talk))/Wikimedia Commons

Det franska energibolaget EDF, som räknas som världens största elproducent, vill bygga två nya kärnreaktorer om året det kommande decenniet. Det förklarade företagets vd Luc Rémont nyligen. Nyckeln till att nå det målet är just att öka produktionstakten, menar han, som vägrar ge någon uppskattning av vad kostnaden skulle bli.

– Om vår kärnkraftsflotta idag är mycket effektiv så beror det framför allt på att vi under tre decennier har byggt flera reaktorer per år i mycket stor skala, säger Luc Rémont, enligt affärssajten Les Echos.

 Fler och fler länder visar ett nyvaknat intresse för kärnkraft mot bakgrund av energikris, ekologisk omställning och geopolitiska spänningar, vilket Luc Rémot ser som ”utmärkta nyheter”.

Att leverera två reaktorer om året är ett fullt realistiskt mål, enligt honom, tack vare stordriftsfördelar och tillgång till en mogen industri med beprövad reaktordesign.

Att kostnaderna för ny kärnkraft skenat iväg de senaste åren tar Luc Rémont med ro:

– Det finns inte en enda energiproduktionsinfrastruktur som utvecklas utan någon form av offentligt stöd. Detta är inte kopplat till tillgångarnas lönsamhet, utan till marknadens form. Priserna är för instabila för långsiktiga investeringar. Detta gäller för all teknik och kärnkraft är inget undantag, säger Luc Rémont.