"EU:s stöd nödvändigt för Östra Finlands återhämtning"

Före kriget i Ukraina bestod en övervägande del av besökarna i det finska varuhuset Iso Kristiina i gränsstaden Willmanstrand av ryska kunder. Foto: Wikipedia, kredit: NokkaTölkki

EU borde logiskt sett bistå Östra Finland. Trots Östra Finlands företags starka vilja och tro, påverkas regionen negativt av Finlands ekonomiska svårigheter bland annat på grund av handelsstoppet med Ryssland, enligt finländska affärstidningen Kauppalehti.

För tillfället är framtidsutsikterna för återupptagen handel med Ryssland obefintliga. Östra Finland, starkt påverkat av Rysslands aggressiva handlingar, känner av den aktuella fullständiga gränsstängningen ekonomiskt.

Allvarligt läge

Den finländska näringslivsorganisationen, Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), föreslår åtgärder för att stimulera ekonomisk tillväxt i Östra Finland. Enligt EK:s ordförande Harri Broman, bör regionen bli en särskild ekonomisk zon. Broman, som har en ledande position i Broman Group och sitter i styrelsen för karelska kulturorganisationen,  Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö, understryker regionens allvarliga läge ur både ekonomiskt och säkerhetsmässigt perspektiv. Han menar att det är viktigt för både Finland och EU att regionen förblir livskraftig.

Krav på offentliga insatser

EK:s strategi är att accelerera företagsaktivitet för en sund ekonomisk tillväxt. För detta krävs offentliga insatser, enligt Broman. Han påpekar regeringens centrala roll från och med den kommande budgetöversynen i april.

En särskild ekonomisk zon skulle skapas genom fyra huvudstrategier, inklusive samarbete med Baltikum och Polen för EU-finansiering, investeringar i energi och grön omställning, förbättrade flygförbindelser och satsningar på turism och bredbandsutbyggnad, samt stöd till företagens tillväxt.

EU:s solidaritet

Situationen i Östra Finland motiverar en vädjan om EU:s solidaritet, liknande den under coronakrisen, för att stödja de länder som gränsar till Ryssland.

Trots företagens entusiasm och tro, är Finlands ekonomiska situation bekymmersam. En realistisk syn är nödvändig, med tanke på den nuvarande avsaknaden av handel med Ryssland. Finland, djupt skuldsatt, har knappast råd att upprätthålla ekonomiskt svaga områden med offentliga medel. I Östra Finlands fall är både ekonomin och säkerheten viktiga faktorer.

Källa: Kauppalehti