Banbrytande återvinningsteknik - Impossible Plastic får 45 MSEK i investeringsstöd från Naturvårdsverket

Impossible Plastics vd William Holmberg. Foto: Impossible Plastic

Naturvårdsverket storsatsar på Göteborgsföretaget Impossible Plastics som förhindrar plastförbränning. Som första aktör i Sverige har företaget utvecklat en lösning för att återanvända all typ av plast. Istället för att brännas upp omvandlas plasten nu till kommersiellt gångbara produkter.

Med potentialen att minska växthusgasutsläpp har företaget beviljats cirka 45 miljoner kronor i investeringsstöd från Naturvårdsverkets initiativ Klimatklivet. Dessa medel kommer att användas för att finansiera företagets första två fabriker.

– Vår bedömning är att detta är en innovativ åtgärd som ger hög klimatnytta per investerad krona, med tanke på att tekniken förlänger plastens livslängd. Naturvårdsverket granskade projektet och såg att åtgärden uppfyllde alla krav för att erhålla stöd, säger Angela Arokianathan, handläggare på Klimatklivet.

I dagsläget återvinns bara tio procent av all plast som slängs i Sverige, medan en absolut majoritet bränns upp.

– Vi har både motivation och kapacitet att förändra detta och därför kommer vi de kommande fem åren bygga sju fabriker med fullt fokus på att omhänderta plasten ingen annan vill ha, säger Impossible Plastics vd William Holmberg.

Företagets teknik kan smälta ner plastavfall direkt utan sortering eller tvättning, vilket resulterar i hårt plastmaterial för produkter som lagerpallar och pallkragar. Företaget fokuserar enbart på att återvinna problemplast och undviker att konkurrera med andra plaståtervinningsmetoder.

– I Sverige eldar vi 1,1 miljoner ton plast om året. Vi kan hantera ungefär 7 000 ton plast per år och fabrik. Med tanke på att vi är ensamma om att kunna använda platsen kan vi installera drygt 150 fabriker innan vi når taket. För oss saknas det incitament att slåss om den lilla andel det redan görs vettiga saker med, menar William Holmberg.

Första fabriken i Motala börjar produktionen i april, och fler fabriker är planerade. William Holmberg är optimistisk om företagets kommersiella potential, särskilt med konkurrenskraftiga priser på pallar och pallkragar från Impossible Plastics. Varje kilo plastmaterial som företaget producerar sparar tre kilo koldioxid.

– Vår bedömning är att vi kommer att sälja ut hela kapaciteten redan under första året, meddelar William Holmberg.