PMI-uppgång i mars

Inköpschefsindex för den svenska industrisektorn ökade till 50,0 i mars, från 49,2 i februari. Det är den högsta nivån sedan juli 2022.

– Glädjande är att orderingången fortsätter att förbättras samtidigt som produktionsplanerna blivit mer expansiva. Det stärker bilden av en ljusare svensk industrikonjunktur, även om det går fortsatt trögt i flera av Sveriges viktigaste exportmarknader med Tyskland i spetsen, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank, i ett pressmeddelande.

Index för produktion svarade för det största positiva bidraget till uppgången i PMI-total följt av orderingång och sysselsättning medan leveranstider och lagerinköp gav ett negativt bidrag. 

Industriföretagens inköpschefer har blivit mer optimistiska i sina affärsplaner. Index för produktionsplaner steg till 59,3 i mars. Det är den högsta nivån sedan februari 2023 men under indexets historiska genomsnitt (63,5).

Index för leverantörernas rå- och insatsvarupriser sjönk i mars till 45,9 från 47,0 i februari. Pristrycket i industrin är fortsatt avtagande, vilket torde vara positiva nyheter för Riksbanken, säger Jörgen Kennemar.   

Inköpschefsindex (PMI - Purchasing Managers Index) är en konjunkturmätare för den svenska ekonomin som genomförs i samarbete mellan Swedbank och Silf för dels tillverkningsindustrin dels tjänstesektorn. Målet med PMI är att snabbt mäta den rådande konjunkturen.