Fördjupad nedgång i tillverkningssektorn inom euroområdet – men hoppet lever

Företagen i Europa kämpar frö närvarande mot låg efterfrågan och höga produktionskostnader. Foto: Creative Commons Lic, kredit: Jarmoluk

Tillverkningsindustrin inom euroområdet fortsatte sin nedgång under mars månad, med en snabbare kontraktion jämfört med februari. Trots detta visar en nyligen genomförd undersökning en ökning av optimismen bland företagsledare. Enligt HCOB:s slutgiltiga inköpschefsindex (PMI) från S&P Global sjönk indexet till 46,1 i mars från 46,5 i februari.

Även om detta överträffade en preliminär uppskattning på 45,7, ligger det fortfarande under gränsvärdet 50 som markerar tillväxt, vilket innebär en fortsatt kontraktion i aktiviteten för 21:a månaden i rad.

Liten förbättring

Produktionsindexet, som är en viktig indikator på ekonomisk hälsa, visade dock en liten förbättring från 46,6 i februari till 47,1 i mars.

- Det är en aning nedslående, kommenterade Cyrus de la Rubia, chefsekonom vid Hamburg Commercial Bank. - Tillverkningsindustrin har under de senaste åtta månaderna sakta rört sig uppåt på Output PMI-stegen, men befinner sig fortfarande i källartrappan, mycket på grund av svagheter inom den tyska och franska industrin.

Nyorder minskade för 23:e månaden i rad, trots att fabrikerna sänkte sina priser i den snabbaste takten sedan november. Detta tecken på minskande inflationstryck kan tas emot positivt av Europeiska centralbanken, som kämpar för att få inflationen tillbaka till målet.

Bredare trend

Tillverkare över hela euroblocket minskade återigen antalet anställda, men som ett tecken på förväntad förbättring steg framtida produktionsindex, en indikator på optimism, till 57,4 från 57,1 – den högsta nivån sedan april föregående år.

Denna utveckling speglar en bredare trend av utmaningar inom den europeiska tillverkningssektorn, där företag inte bara kämpar mot låg efterfrågan och höga produktionskostnader, men också mot globala handelsspänningar och osäkerheter. Trots dessa hinder kvarstår en strimma av hopp om en återhämtning, något som understryks av den ökande optimismen bland företagsledare.

Källa: HCOB / Reuters