Thyssenkrupp drar ner på produktionskapaciteten i Duisburg – massvarsel befaras

Thyssenkrupps huvudkontor i Essen. Foto: Tuxyso/Wikimedia Commons

Ståljätten Thyssenkrupp ska dra ned på produktionskapaciteten vid stålverket i Duisburg från dagens 11,5 miljoner till 9-9,5 miljoner ton om året. Nu är personalneddragningar att vänta, men hur många är i nuläget oklart. Stålkoncernen sysselsätter cirka 27 000 personer, varav 13 000 i Duisburg som ligger i Ruhrområdet.

Stålföretaget ledning presenterade häromdagen "en omstruktureringsplan avsedd att säkerställa Thyssenkrupps hållbarhet under fortfarande svåra marknadsförhållanden”.

Bakgrunden till åtgärderna är fortsatt kärva marknadsförhållanden. De väsentliga orsakerna till företagets svårigheter är av makroekonomiskt slag, särskilt stigande energikostnader och massiv import av stål från Asien.  

Andra faktorer som ligger koncernen i fatet är den rekordhöga räntenivån i Europa som tynger dess skuld och det kraftiga prisfallet på vissa material som Thyssenkrupp säljer. Till det kommer den svaga efterfrågan från en krisande europeisk industri, enligt nyhetsbyrån AFP.

Mer lokalt har tysk industri fastnat i ekonomisk stagnation de senaste två åren, då man tidigare förlitat sig mycket billig energi. Svårigheten för bilindustrin spelar också in.

Thyssenkrupps problem är inte nya. I slutet av 2023 publicerade ståltillverkaren sitt årsresultat som landade på 8 181 miljoner euro, jämfört med 9 018 miljoner euro föregående år.

Företaget redovisade också en nettoförlust på 314 miljoner euro, jämfört med en nettovinst på 75 miljoner euro föregående år.