Karlskogafabrik i spetsen för Europas vapenproduktion

Nammo CEO Morten Brandtzæg. Foto: Nammo

I Karlskoga, omgiven av en tallskog, pågår just nu en intensiv aktivitet för att öka produktionen av försvarsammunition. Den beskedliga anläggningen som drivs av det norskt-finska försvarsföretaget Nammo, är en av Europas ledande tillverkare av ammunition som möter NATO:s standarder.

I fabriken tillverkas ammunition från 40mm automatkanonrundor till de större och mest efterfrågade 155mm haubitsgranaterna. "Vi befinner oss i en övergångsfas med fokus på 155mm granater," säger platschefen. Detta är ett direkt resultat av europeiska regeringars initiativ och finansiering från nordiska regeringar samt EU-medel. Nammo siktar på att tredubbla sin produktion inom två år från 2024.

Stort behov

Fabriken, som tidigare bara var i drift under normala arbetstider, arbetar nu dygnet runt för att möta den ökade efterfrågan. Detta kommer i en tid då behovet av artilleriammunition har blivit allt mer kritiskt på grund av Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina.

Produktionen vid Nammo innebär att de stora 155mm haubitsgranaterna, som har visat sig vara effektiva i ukrainska händer, kan produceras snabbare. Dessa granater är avgörande för Ukraina som har övergått till att använda 155mm artilleri på grund av bristen på sovjetiska granatkalibrar.

Nedskyls

Produktionsanläggningen har nyligen fått nya kylskjul för artillerigranaterna. Dessa skjul tillåter granaterna att kylas ned till rumstemperatur efter att ha fyllts med explosivt material, vilket är ett kritiskt steg i tillverkningsprocessen. Efter kylning kontrolleras varje granat med röntgen för att säkerställa att det inte finns några defekter innan de förseglas, märks och skickas iväg.

För att möta den växande efterfrågan och öka produktionstakten arbetar fabriken med att eliminera flaskhalsar i produktionsprocessen. Denna innefattar allt från att modernisera kylsystem till att installera nya robotarmar för märkning av granater.

Vill öka produktionen snabbt

Trots att Nammo är en mindre aktör jämfört med andra försvarsföretag, är deras insats i att snabbt öka produktionen av artilleriammunition central för både Sveriges och Europas försvar. Med hjälp av EU-kommissionens Act in Support of Ammunition Production och andra initiativ hoppas Nammo kunna fortsätta att leverera högkvalitativ ammunition till Ukraina och säkerställa regionens säkerhet på lång sikt.

Källa: Företaget Nammo