Euro Manganese säkrar miljö- och socialgodkännande för tjeckiskt gruvprojekt

Euro Manganese Inc. är ett kanadensiskt mineralresursföretag som fokuserar på utvecklingen av Chvaletice Manganprojektet i Tjeckien. Projektet kommer att återvinna historiska gruvavfall som innehåller Europas största manganfyndighet och leda till en miljösanering av denna plats. Foto: Euro Manganese

Euro Manganese Inc. har meddelat att de har erhållit godkännande för sin miljö- och socialkonsekvensbedömning (ESIA) för Chvaletice Manganprojekt från Tjeckiens miljöministerium. Detta är ett avgörande steg i att främja projektet som syftar till att utvinna högkvalitativt mangan, en kritisk komponent i tillverkningen av litiumjonbatterier för elbilar.

Projektet, som ligger i hjärtat av Europa, har fått starkt stöd lokalt, vilket avspeglas i avsaknaden av invändningar eller motstånd från lokala intressenter under den offentliga kommentarsperioden. Denna framgång är en direkt följd av Euro Manganes långvariga engagemang och dialog med alla berörda parter.

För att säkerställa en smidig framdrift av projektet och uppfylla tekniska och regelverksmässiga krav, har Euro Manganese utnämnt Tim Kindred som projektledare för Chvaletice.

Erfarenhet och förmåga

Kindred, som har omfattande erfarenhet av att leda storskaliga projekt, kommer att styra den inledande konstruktionsfasen (FEED) samt faserna för konstruktion och upphandling (EPCM). Hans erfarenheter av att utveckla komplexa projekt inom batterimetallsektorn och hans förmåga att leverera stora projekt inom budget och tidsram kommer att vara ovärderliga.

Presidenten och VD:n för Euro Manganese, Dr. Matthew James, uttryckte sin tillfredsställelse med godkännandet av ESIA och betonade vikten av projektet för företagets framtida riktning.

- Godkännandet av vår miljö- och socialkonsekvensbedömning är en betydande milstolpe för tillståndsgivning och projektutveckling. Det är ett kvitto på vårt noggranna arbete och många års ansträngning från vårt tjeckiska team, som har arbetat med flera intressentgrupper, sade han.

Produktion av högkvalitativt mangan

Vidare blickar företaget fram emot de kommande tillståndsprocesserna, som nu väntas bli mer rutinmässiga, för att kunna utveckla en anläggning i världsklass för produktion av högkvalitativt mangan. Denna anläggning kommer inte bara att tjäna som en viktig resurs för den europeiska marknaden utan även bidra till den globala efterfrågan på komponenter till elbilsbatterier.

Källa: Euro Manganese