Över 10 procent fler arbetstillfällen inom pappersindustrin mellan 2012 och 2022

Mellan 2012 och 2022 ökade antalet personer i EU som arbetar med tillverkning av papper och pappersbaserade produkter med 10,9 procent. I absoluta tal betyder det att 62 500 fler personer arbetade inom denna bransch. Det framgår av färsk statistik från Eurostat.

År 2012 var denna siffra 574 800, varav flertalet (559 700) var anställda och övriga registrerade som egenföretagare (14 600). Det framgick inte om de återstående 500 personerna var anställda eller egenföretagare.

År 2022 arbetade 637 300 personer i pappersbranschen. Av dem var 622 700 anställda, vilket innebär en ökning med 11,3 % (+63 000) för sektorn sedan 2012.

När det gäller egenföretagare som arbetar inom pappersindustrin noterades en liten minskning (-300; -2,1 %).

Tillverkningen av papper och pappersprodukter utgjorde 19,9 procent av hela skogsindustrin, som även omfattar skogsbruk och trävaror.