RISE och Apple utvecklar nytt biobaserat förpackningsmaterial

Bild ur RISE och Apples white paper “Cellulose foams: Sustainable solutions to replace fossil-based plastic foams”. Foto: RISE

I ett gemensamt forskningsprojekt har RISE och Apple utvecklat ett unikt biobaserat skum. Skummets egenskaper tyder på att det skulle kunna ersätta fossilbaserade material som polymerskum, som ofta används i förpackningar, isolering och lättviktskompositer, enligt RISE. Forskningsresultaten presenteras i ett Whitepaper från RISE och Apple.

– Utvecklingen av nya biobaserade material är en viktig del i omställningen för att minska vårt fossilberoende. RISE roll är att driva hållbar omställning och innovation i nära samarbete med industrin och detta samarbete med Apple kring biobaserat skum är ett utmärkt exempel på detta, säger Henrik Bagewitz, VP Business Development, RISE, i ett pressmeddelande.

Det nya materialet, ett cellulosaskum, har uppvisat goda egenskaper så som motstånd mot kompression (att det expanderar efter att det utsatts för tryck) samt en enhetlig och liten porstorlek vilket ger en estetiskt tilltalande struktur.

RISE ser också en stor fördel i att materialet kan återvinnas tillsammans med vanligt papper och produktionsprocessen är jämförelsevis enkel. De ser framför sig en mängd användningsområden för materialet; förutom att det kan användas i förpackningar inom bland annat fordonsindustrin och som byggmaterial.

–  Sverige har ett starkt industriellt arv inom skogsindustrin och ett mycket stort fiberkunnande. På RISE har vi både de testanläggningar som krävs för den moderna bioekonomin samt hög kompetens inom lagstiftning och regleringar. Vi är även vana vid att samarbeta och har en stark innovationskultur. Detta sammantaget gör att vi kan samla aktörer i hela kedjan från råvara till varumärkesägare. Nu vill vi ta nästa steg med detta nya unika material och går därför ut brett och söker intressenter som vill vara med och driva utvecklingen framåt, säger Henrik Bagewitz, VP Business Development, RISE.