Anglo American nobbar BHP:s bud  

Koppargruvan Los Bronces i Chile. Foto: ErwinWoenckhaus/Wikimedia Commons

Anglo Americans styrelse har enhälligt förkastat BHP:s uppköpserbjudande, som i ett slag skulle skapa världens största koppargruvbolag. 

Budet på 38,8 miljarder dollar klassas som ”mycket oattraktivt” för Anglo Americans akieägare, menar styrelsen. De tycker att BHP, världens största gruvbolag med säte i Australien,  väsentligt undervärderar bolaget och dess framtidsutsikter.

Uppköpserbjudandet kommer efter att Anglo American, vars börsvärde uppgår till 37,7 miljarder dollar, påbörjat en översyn av sina tillgångar efter att årsvinsten föll med 94 procent och en rad nedskrivningar på grund av minskad efterfrågan på flera metaller.  

Anglo American äger framför allt koppargruvor i Chile och Peru, länder där BHP vill öka sin närvaro.