Gruvor omvandlas till energilager i stor skala – 17 gravitationsbatterier planeras i ett europeiskt land

Gravitation till hjälp. I gamla gruvschakt kan man bygga gravitationsbatterier. Illustrationen visar tekniken från Green Gravity. BILD: GREEN GRAVITY

I Pyhäjärvi, Finland, planeras en anläggning för energilagring som använder sig av gravitation, och placeras i vad som är Europas djupaste gruva av sitt slag. Gravitricity, ett brittiskt företag, har tagit initiativet att utveckla tekniken för att förvandla gamla gruvor till moderna energilager.

Globalt intresse för innovativa energilösningar

I hela världen växer intresset för att återanvända uttjänta gruvor som energidepåer. I Rumänien planeras inte mindre än 17 gamla kolgruvor i Jiu-dalen att omvandlas till energilager, i samarbete med det australiska startupföretaget Green Gravity och det rumänska energibolaget Complexul Energetic Valea Jiului. Projektet har rapporterats av Balkan Green Energy News.

Liknande projekt pågår även i Australien, där Wollongong Resources har ingått avtal med Green Gravity om att implementera deras teknologi. Diskussioner förs också med det indiska gruvbolaget Coal India Limited om möjligheten att implementera tekniken där.

Utnyttja gravitationens kraft

Tekniken som används i dessa gravitationsbatterier baseras på att höja och sänka tunga vikter i gamla gruvschakt för att lagra och generera energi. Denna metod är inte bara innovativ utan även miljövänlig, eftersom den tillåter lagring av ren energi utan behov av kemiska batterier.

I Tjeckien har Gravitricity ett liknande projekt med det statligt ägda Diamon, där en kolgruva ska omvandlas till ett energilager. I Tyskland har Geiger Group slutit avtal med Gravitricity för att bygga ett energilager i en gammal gruva, rapporterar Engineering News.

Dessa projekt visar på en viktig trend där gamla industriella anläggningar får nytt liv som del av en hållbar energiframtid. Detta inte bara hjälper till att bevara miljön utan öppnar också upp för nya tekniska lösningar i kampen mot klimatförändringarna.

Framtiden för energilagring

Utvecklingen av energilagringslösningar i gamla gruvor är ett spännande steg mot att maximera användningen av befintliga resurser samtidigt som man tar ett steg framåt mot en mer hållbar och resilient energiförsörjning globalt. Med fortsatt innovation och samarbete kan dessa gamla industriella platser spela en central roll i att säkerställa en grönare framtid.

Källor: Engineering News / Tekniikka ja Talous