Gruvindustrin kräver snabb upprustning av svensk infrastruktur

Nu måste regeringen ta problemen med infrastrukturen på allvar, menar företrädare för gruvnäringarna. Foto: Trafikverket

Svensk infrastruktur måste rustas upp omgående om industrin ska kunna utvecklas menar företrädare för gruvnäringarna

I ett upprop i DI skriver sex tunga logistikchefer i gruvbranschen att satsningarna på svensk infrastruktur måste intensifieras om industri och arbetstillfällen ska kunna utvecklas. En fungerande infrastruktur är ett grundläggande statligt ansvar och satsningar på järnvägar, sjöfart och landtransporter har misskötts i decennier, skriver undertecknarna. En rad åtgärder, på såväl kort som lång sikt behöver göras men regeringen saknar krisinsikt.

Sverige investerar i dag ungefär en tredjedel i infrastruktur jämfört med vad som investerades under 1960-talet. Det placerar Sverige i EU:s bottenliga för perioden 2005 till 2021. Att infrastrukturen missgynnas gör att viss industri inte kan producera fullt ut utan måste hålla igen på grund av undermålig infrastruktur. För att vända utvecklingen krävs en betydligt mer handlingskraftig transportpolitik, menar författarna som riktar sig till regeringen med krav på förbättringar.

För att rusta upp svensk infrastruktur behöver staten bredda finansieringsformerna för tidskritiska satsningar. Anslagen till Trafikverket är för små och en i kommande infrastrukturproposition behövs visionärt inriktade förslag, inklusive trovärdig finansiering, med fokus på näringslivets expansion och omställning. Det mesta pekar på att statlig lånefinansiering blir nödvändig när budgetanslagen inte räcker.

Avsändare av appellen i DI är Joakim Aspeheim: Svemin, Linda Bjurholt: LKAB, Christian Erhard: Zinkgruvan Mining, Nils-Johan Haraldsson: Kaunis Iron, Alexander Lindfors: Boliden samt Carl-Johan Salomonsson: Nordkalk.