Blockaden mot Tesla utvidgas med PostNord

Laddstation från Tesla i Malung den 17 juli 2023. Foto: Wikimedia Commons

Fackförbundet ST meddelade nyligen att de utökar blockaden av postutdelning till Tesla genom PostNord Sverige AB.

Det har kommit till STs kännedom att Tesla undviker den tidigare blockaden genom att beställa registreringsskyltar från Transportstyrelsen till andra platser än sina egna anläggningar. Därför har ST beslutat att blockera utdelningen av post även till dessa platser. Den utökade blockaden träder i kraft den 24 maj.

Konflikten har sitt ursprung i Teslas vägran att ingå kollektivavtal för sina anställda med IF Metall. Efter att IF Metall begärt stödåtgärder från flera fackförbund, utfärdade ST den 10 november 2023 sympatiåtgärder vid PostNord Sverige AB. Dessa åtgärder innebar en blockad av utdelning, mottagning och hämtning av försändelser, brev, paket och pallar till samtliga av Teslas arbetsplatser på alla orter i Sverige. Sympatiåtgärderna trädde i kraft den 21 november 2023.

Det nya varslet har meddelats arbetsgivaren PostNord Sverige AB i enlighet med reglerna om sympatiåtgärder. Även SEKO utvidgar sin motsvarande blockad.