Svenskarnas ökade näthandel spär på behovet av fossilfria lastbilar

Paketvolymen växte fortsatt starkare än e-handelsförsäljningen sett i kronor. Foto: handy wicaksono/ unsplash

Under första kvartalet 2024 skickades 48,2 miljoner paket från e-handlare till privatpersoner i Sverige. Av dessa var 0,4 miljoner större varuförsändelser, medan resterande bestod av e-handelspaket på upp till 20 kilo. De växande paketvolymerna resulterar i en ökad efterfråga på fossilfria lastbilar. 

Paketvolymen fortsatte att växa starkare än e-handelsförsäljningen i kronor, vilket tyder på att svenskarna fortsätter att handla på nätet, men att paketens innehåll har lägre värde än tidigare. Detta framgår av Transportföretagens paket-index för första kvartalet 2024.

"Resultatet av årets första paket-index visar att e-handeln skapar en stor efterfrågan på fossilfria lätta lastbilar. Lastbilarna har en viktig funktion när det kommer till ”lastmile-leveransen” till slutkonsument. I februari införde regeringen ett tillfälligt inköpsstöd för lätta ellastbilar. Det är bra men stödet fasas ut för snabbt. Vi anser att stödet borde vara tillgängligt till utgången av 2026 istället för som nu oktober 2025", säger Tina Thorsell, samhällspolitiskchef Transportföretagen.

Från och med detta kvartal inkluderas ICA Paket i Paketindex. Det är en ny pakettjänst från ICA Gruppen där e-handelspaket delar transport med befintliga lastbilstransporter från företagets lager till butikerna för att effektivisera utnyttjandet av lastbilarnas utrymme.

Tillväxten drevs av utlandspaket. Under första kvartalet levererades över 9,8 miljoner paket från utländska e-handlare – en ökning med tre miljoner jämfört med samma period föregående år. Svenskarna fortsätter att beställa fler produkter från kinesiska lågprissajter som Temu och Shein. Temus svenska sajt har nu cirka 200 000 organiska besökare per månad, en fördubbling på fem månader.

Antalet paket som levererades till utlämningsställen ökade med 8,3 procent under första kvartalet. Samtidigt växte hemleveranserna något långsammare, med en tillväxt på 6,8 procent.

Det har varit en nedåtgående trend i returerna det senaste året, vilket fortsatte under första kvartalet då 10,3 procent av paketen returnerades, jämfört med 12,0 procent för ett år sedan.