Equinors vindpark i New York får slutgiltigt klartecken

Vindkraftsparkerna utanför New Yorks kustområden. Karta: Equinor

New Yorks myndigheter har givit det norska energiföretaget Equinor tillstånd att påbörja bygget av vindkraftparken Empire Wind 1.

Detta beslut beskrivs som avgörande för att hålla projektet inom den uppsatta tidsplanen.

Sista godkännandet i raden

Det slutgiltiga godkännandet från New York State Public Service Commission var det sista som behövdes för att Equinor skulle kunna påbörja arbetet på den 810 megawatt (MW) stora vindparken. Anläggningen planeras börja producera elektricitet år 2026 och vara fullt operativ år 2027.

Ekonomiska utmaningar ledde till omförhandling

Empire Wind 1 kontrakterades ursprungligen av New York State Energy Research and Development Authority (Nyserda) år 2019. Projektet stötte dock på ekonomiska hinder de senaste två åren på grund av skenande inflation och finansieringskostnader, vilket tvingade Equinor och deras tidigare partner, oljejätten BP, att omförhandla kontraktet.

Bakgrund:

Statoil bildades ursprungligen 1972 av den norska staten som "Den norske stats oljeselskap AS" som ett led i utvinnandet av olja vid Statfjord. Företaget var länge statsägt men är sedan 2001 listat på både på Oslo- och New Yorkbörsen med den norska staten som majoritetsägare. Norsk Hydro bildades redan 1905 och har varit verksamt inom flera olika områden.

Bara ett par år före avyttringen av olje- och gasdelen 2007 avknoppades jordbrukskemidelen (2004) under namnet Yara. Norsk Hydro kvarstår som fristående bolag och är bland annat en av världens största aluminiumtillverkare. Koncernens huvudkontor ligger i Norges oljehuvudstad Stavanger.

Nuvarande form 

 Equinor ASA (före 2018 Statoil ASA) är idag ett norskt olje- och gasföretag, som fick sin nuvarande form 1 oktober 2007, då petroleumdivisionen i Norsk Hydro slogs samman med Statoil. Företaget fick sitt nuvarande namn i maj 2018. Equinor är Norges största företag.

Mellan 1986 och 2010 bedrev Equinor (dåvarande Statoil) försäljning genom bensinstationer i Norge, Danmark, Sverige, Baltikum och Ryssland. Försäljningsverksamheten börsnoterades 2010 och köptes 2012 av kanadensiska Alimentation Couche-Tard.

Källa: Equinor