Utspel: Svenska aktörer ska driva nationella intressen i EU

För att stärka Sveriges position inom EU måste svenska aktörer enas och aktivt driva nationella intressen, menar en lång rad branschorganisationer. Foto: Corentin Béchade/Wikimedia Commons

För att stärka Sveriges position inom EU måste svenska aktörer enas och aktivt driva nationella intressen. Det skriver Jernkontoret tillsammans med Teknikföretagen, Byggmaterialindustrierna, Trä- och möbelföretagen, Gröna arbetsgivare, IKEM, Livsmedelsindustrierna, Sveriges Bergmaterialindustri, TEKO, Skogsindustrierna, Svemin, Grafiska företagen, Återvinningsindustrierna samt Industriarbetsgivarna i en debattartikel i Dagens Industri. 

Organisationerna är positiva till EU-medlemskapet, men mindre nöjda med den riktning EU tagit, som de menar alltmer präglas av präglas av omfattande statsstöd och överreglering. ”Det är därför av stor vikt att svenska politiker verkar för ett EU som optimerar villkoren för en stark konkurrenskraft”, framhåller de.

De ser EU som avgörande för Sverige, nu mer än någonsin, med tanke på de globala utmaningar och den osäkerhet som råder. Med en inre marknad värd över 170 000 miljarder kronor, har svenska företag tillgång till en marknad flera gånger större än Sveriges BNP, enligt debattartikeln som konstaterar att tack vare EU:s omfattande nät av handelsavtal har även den svenska exportindustrin stärkts avsevärt.

En globalt konkurrenskraftig industri framhålls som essentiell för välståndet i både Sverige och Europa.   

”På senare år har trenden dock varit den motsatta; vi har sett en ökad statlig inblandning i ekonomin och en felaktig tro att statsstöd automatiskt leder till konkurrenskraft. Det har även skett en ökning i detaljregleringar inom EU som inte främjar en innovativ och hållbar industriell framtid i Europa”.

För att bryta denna trend har svensk industris ledande bransch- och arbetsgivarorganisationer föreslagit ett antal åtgärder inför kommande EU-mandatperiod:

  • Värna konkurrens och lika spelregler på EU:s inre marknad. 
  • Säkra kompetens och en effektiv arbetsmarknad.
  • Möjliggör framtidens råvaruförsörjning. 
  • Säkra fossilfri el till konkurrenskraftiga kostnader. 
  • Satsa på forskning och innovation. 
  • Minska regelbördan. 
  • Underlätta handel med omvärlden.