Billeruds aktie rusade efter beslut

Bruket Escanaba i Wisconsin. Foto: Billerud North America

Billeruds styrelse har beslutat att skrinlägga planerna på att konvertera bruket i Escanaba, Wisconsin, USA, till produktion av förpackningskartong. Beskedet fick Billeruds aktie att rusa och den stängde på 12 procent.

Billerud kommer i stället att fokusera på att gradvis ställa om sin produktmix mot mer förpackningsmaterial i Nordamerika på en mindre investeringsnivå.

– Efter djupgående förstudier, utvärderingar och leverantörsdiskussioner har vi kommit fram till att den beräknade avkastningen på investeringen inte är tillräckligt attraktiv för att fortsätta med omställningen av Escanaba till kartongproduktion. Under processen har förutsättningarna förändrats och kostnaderna för utrustning och tjänster som behövs för att omvandla verksamheten har ökat kraftigt. Istället kommer vi att driva en högre avkastning och mer moderat investeringsstrategi för våra nordamerikanska bruk framöver, säger Ivar Vatne, vd och koncernchef för Billerud, i ett pressmeddelande.

Billerud driver flera amerikanska bruk sedan 2022 i och med förvärvet av Verso.