IKEM bekymrade över Naturvårdsverkets besparingar  

Nils Hannerz, näringspolitisk chef IKEM Foto: Bengt Säll

Naturvårdsverket meddelade den 1 februari att myndigheten behöver göra neddragningar motsvarande 65 miljoner kronor och att de därför skulle varsla 65 anställda om uppsägning. IKEM skriver, tillsammans med 15 andra branschorganisationer, ett brev till regeringen att expertmyndighetens kompetensförlust kommer att drabba näringslivets konkurrenskraft och klimatomställning negativt.

IKEM ser Naturvårdsverket som en viktig aktör för näringslivet. Myndigheten har enligt dem en nyckelroll i att stötta omställningsarbetet och samtidigt skapa förutsättningar för tillväxt och innovation, bland annat genom:

Säkerställa implementeringen och efterlevnaden av EU-lagstiftning så det blir tydligt hur lagstiftningarna ska genomföras i Sverige

Stöd och vägledning till näringsliv och tillsynsmyndigheter i syfte att skapa en likvärdig tolkning av lagstiftning

– Vi är oroliga för att innovations- och kemiindustrin kommer drabbas mycket negativt med anledning av neddragningarna. Industrin vill och kan ställa om, men det ställer höga krav på att myndighetssverige effektivt kan förklara reglerna för enskilda företag. När klimathotet växer och industrin vill ställa om är det inte läge att spara på samhällsfunktioner, säger Nils Hannerz, näringspolitisk chef och undertecknare av brevet, IKEM.

Den kommande förpackningsförordningen (PPWR) med kvotplikter om återvunnen plast är ett konkret exempel i närtid som ställer höga krav på medlemsländerna och dess expertmyndigheter.

– Bara sett till svensk plastindustri kan vi konstatera att omställningstakten behöver öka rejält. För att få tillgång till tillräcklig mängd återvunnen råvara krävs en strukturomvandling av hela samhällets avfallshantering. När expertis på Naturvårdsverket försvinner riskerar Sverige försena omställningen och förlora konkurrenskraft, säger Henrik Oxfall, ansvarig plastfrågor, IKEM.