Vestas testar hållbart flygbränsle vid vindkraftsparken Baltic Eagle

Vindparken Baltic Eagle. Foto: Iberdrola

Vestas, en ledande aktör inom hållbar energi, har meddelat att de under 2024 kommer att genomföra ett pilotprojekt där hållbart flygbränsle (SAF) testas vid vindkraftsparken Baltic Eagle i Östersjön.

Projektet omfattar användningen av helikoptrar som delvis drivs med SAF för transport av tekniker och besättningsmedlemmar till och från vindkraftsparken under dess byggnadsfas.

SAF – Ett steg mot minskade utsläpp

SAF produceras från biologiska restprodukter såsom använd matolja eller talg. Bränslet anses vara ett mer hållbart alternativ till traditionellt jetbränsle eftersom det bidrar till att minska växthusgasutsläppen över dess livscykel.

Innovation i vindkraftsbranschen

Helikoptertjänster under byggnadsfasen av de 50 offshore-vindturbinerna kommer att utföras av HeliService, vilka använder helikoptrar från Leonardo S.p.a. Dessa helikoptrar kommer att flyga på en bränsleblandning bestående av cirka 40 procent SAF, levererat av DCC & Shell Aviation Denmark A/S. Denna blandningsgrad är nära den högsta tillåtna idag och markerar första gången SAF-drivna helikoptrar används genom hela en byggfas vid en offshore-vindkraftsoperation.

Potentiella CO2-besparingar och framtidsutsikter

Förväntade CO2-besparingar från projektet uppgår till cirka 32 procent per flygning jämfört med helikoptrar som drivs av konventionellt jetbränsle. Vestas kommer att utvärdera effekterna av SAF-användningen efter pilotprojektets slut.

Denna satsning är en del av Vestas hållbarhetsstrategi som inkluderar målet att bli koldioxidneutrala i den egna verksamheten till 2030 och att minska utsläppen i leveranskedjan med 45 procent per producerad MWh. På grund av högre CO2-utsläpp från byggnad och service av offshore-projekt jämfört med onshore-projekt, är utvecklingen av nya lösningar för att uppnå koldioxidneutralitet inom offshore vindkraft nödvändig.

Engagemang för hållbar utveckling

Sune Petersen från DCC & Shell Aviation Denmark betonar att leveransen av SAF till Roskilde flygplats, som kommer att fungera som helikopterbasis under Vestas pilotprojekt, är ett viktigt steg för att stödja den ökande efterfrågan på alternativ till konventionellt jetbränsle. Det markerar även ett initialt steg mot att introducera SAF i bränsleblandningen för helikoptertjänster, inte bara i Danmark utan också på en europeisk nivå.

Oliver Freiland, VD för HeliService, framhåller att Vestas beslut att använda SAF för besättningsbyten visar på ett gemensamt åtagande för att operera mer hållbart med avseende på CO2-reduktion. HeliServices helikoptrar från Leonardo, som drivs av motorer från Pratt & Whitney, är redan utformade för att fungera med SAF.

Källa: Vestas