Naturgaspriser stabiliserade medan kol och utsläppsrätter sjunker

Foto: Zbynek Burival / Unsplash

De senaste veckorna har präglats av stigande råoljepriser men sjunkande priser på kol och utsläppsrätter i Europa, medan naturgaspriset har varit relativt stabilt.

Oljepriset har ökat sedan det senaste marknadsbrevet. Den 17 juni handlades olja till 84,25 USD per fat, jämfört med 78,36 USD per fat två veckor tidigare. Marknaden har alltså återhämtat sig från den prisdipp som noterades inför det föregående marknadsbrevet. Det råder fortsatt stor osäkerhet kring oljeefterfrågans utveckling på grund av blandade makroekonomiska signaler från ekonomier som USA och Kina, samt divergerande efterfrågeprognoser från organisationer som IEA, EIA och OPEC.

Priset på naturgas i nordvästra Europa har varit relativt stabilt under de senaste två veckorna. TTF M+1 stängde den 17 juni på 34,2 EUR per MWh. Fyllnadsgraden i de europeiska naturgaslagren var den 15 juni 73 procent, vilket är i linje med nivån vid samma tid förra året.

Kolpriset har sjunkit med nästan 10 procent sedan det senaste marknadsbrevet, och även priset på utsläppsrätter har minskat betydligt. En bidragande faktor till den senare nedgången är framgången för partier som är kritiska till EU:s klimatsatsningar i valet till EU-parlamentet.