Svårt att nå regeringens bredbandsmål till 2025

Investeringarna i bredbandsnät minskade med två procent under 2023 jämfört med 2022. Foto: Frederik Lipfert/Unsplash

Post- och telestyrelsen (PTS) rapporterar att regeringens mål att till 2025 erbjuda snabbt bredband till hela Sverige möter hinder. Trots betydande investeringar i bredbandsstöd och 5G-utbyggnad bedömer PTS att målen kan bli svåra att uppnå.

Regeringens bredbandsstrategi inkluderar ambitiösa delmål. Redan 2023 hade 98 procent av hushåll och företag tillgång till bredband med hastigheter upp till 1 Gbit/s. Målet att alla ska ha minst 30 Mbit/s år 2025 förväntas nås, främst genom satellittjänster.

PTS prognostiserar dock svårigheter med delmålet att 99,9 procent av hushållen ska ha tillgång till bredband som klarar 100 Mbit/s. Istället förväntas endast upp till 99,3 procent ha sådana hastigheter tillgängliga år 2025.

För att räknas som anslutna enligt målen måste hushåll eller företag ha en anslutning fram till byggnaden eller närliggande bredbandsinfrastruktur, som vid tomtgränsen.

Investeringar på fortsatt hög nivå

Investeringarna i bredbandsnät minskade marginellt till drygt 12 miljarder kronor under 2023. Ökade investeringar med 11 procent i mobilnät kompenserade för nedgången på 7 procent i fasta nät. PTS förväntar sig liknande investeringsnivåer fram till 2025 tack vare fortsatt stöd för bredbandsutbyggnad och 5G.

Svårt att nå EU-mål

mål att alla hushåll ska ha tillgång till nät som klarar 1 Gbit/s samt att 5G ska täcka alla befolkade områden till 2030 är ambitiösa. PTS tror att Sverige kommer att uppfylla 5G-målet men pekar på att gigabit-målet kan bli svårt att nå. Detta beror på höga kostnader för att bygga ut nät till återstående hushåll samt på valdeltagandet bland hushållen.

Källa PTS