Energismarta investeringar driver Weland Ståls gröna framsteg

Foto: Weland Stål

”Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår klimatpåverkan och effektivisera produktionen så att varje produkt som lämnar vår tillverkning har ett så lågt klimatavtryck som möjligt”, säger Alexander Sjöberg, produktionschef på Weland Stål. För att nå detta mål investerar företaget bland annat i energismarta och effektiva maskiner. Ett annat exempel är satsningen på egenproducerad solel från företagets fabrikstak. ”Som en av Nordens största tillverkare av taksäkerhetsprodukter och solpanelsinfästningar strävar vi efter att vara ledande och ett gott föredöme inom branschen”, tillägger han.

På Weland Ståls fabrikstak i Ulricehamn installeras just nu solpaneler över en yta på cirka 5 000 kvadratmeter. När installationen är klar kommer den att ha en effekt på cirka 600 kW, vilket kommer att öka den totala effekten till cirka 1 MW. Infästningssystemet är ett låglutande system för öst-/västläge, utvecklat av Weland Stål och nyligen lanserat på marknaden. Det nya systemet är lättmonterat och mycket flexibelt.

”Vi har fått positiv respons från montörer som anser att systemet är smidigt och flexibelt med få komponenter. Dessutom kan solpanelen klämmas fast både på kortsidan och långsidan”, säger Alexander och nämner flera andra fördelar.

”Vi har skapat ett helt nytt infästningssystem genom att endast addera tre nya komponenter. Skenor och klämmor är desamma som i våra andra system, vilket gör installationen enklare för montörerna som redan är bekanta med dessa komponenter. Dessutom blir lagerhållningen enklare och mer kostnadseffektiv för våra återförsäljare”.

Alla infästningssystem från Weland Stål är tillverkade i Sverige och utvecklade för ett nordiskt klimat som ofta innebär både snö, regn och hårda vindar. ”Här är Weland Stål unika på marknaden idag”, säger Alexander.