Studie: Syntetiskt bränsle kan användas utan problem

ADAC är en organisation som representerar bilägarnas intressen i Tyskland och genomför krocktestdelen av bilbarnstolstestet. Med över 16 miljoner medlemmar och en tidning med 14 000 000 exemplar är detta Europas största bilorganisation. ADAC är känt som en av de viktigaste testarna av bilbarnstolar i Europa. Källa: ADAC, kredit: Kachel

Tyska bilisternas intresseorganisation ADAC: - CO2-fritt bränsle utan risk och utan prestandaförlust

Kan förbränningsmotorer använda e-bränslen? Påverkas prestanda och bränsleförbrukning? En studie sponsrad av ADAC och genomförd av Tekniska universitetet i Darmstadt ger ett tydligt svar.

Vanliga bilar och motorcyklar med förbränningsmotorer kan tanka fossilfritt bränsle utan att motorerna eller deras programvara behöver anpassas. Det är slutsatsen i en studie som finansierats av ADAC-stiftelsen och utförts av Tekniska universitetet i Darmstadt.

- Studien undersökte bränslet Eco100Pro, som är certifierat som 100 procent icke-fossilt. Forskarna genomförde tester på motortestbänk, på racerbanan under ADAC XC Cup och i en testserie med en standardbil i vägtrafik, säger en talesperson från ADAC. Resultatet var detsamma överallt: ingen förlust i effekt och vridmoment jämfört med vanlig bensin från macken. Ingen ökad bränsleförbrukning. Ingen teknisk risk för förbränningsmotorn. Men minst 77 procent lägre CO2-utsläpp.

CO2-besparing på upp till 92 procent

CO2-utsläpp sker vid tillverkning och transport av bränslet. - Om förnybar energi i stor utsträckning används för produktionen kan CO2-utsläppen minska med upp till 92 procent, meddelade ADAC-stiftelsen.

ADAC:s teknikpresident Karsten Schulze säger:

- Studien visar att även befintliga fordon kan ställas om till hållbar och klimatvänlig mobilitet. Tyvärr påverkas framstegen ännu av det höga försäljningspriset.

Syntetiska bränslen

Syntetiska bränslen, även kända som e-bränslen, tillverkas genom att kombinera väte och koldioxid. Vätet utvinns från vatten genom elektrolys, en process som drivs av förnybar energi. Koldioxiden kan fångas upp från industriutsläpp eller direkt från luften. Genom att kombinera dessa komponenter kan man skapa bränslen som är kemiskt identiska med traditionella fossila bränslen, men utan de fossila ursprungsmaterialen.

En av de största fördelarna med syntetiska bränslen är att de kan användas i befintliga förbränningsmotorer och infrastruktur. Det innebär att bilar, lastbilar, flygplan och fartyg som redan är i bruk kan fortsätta att användas utan omfattande ombyggnader eller modifieringar. Detta är särskilt viktigt för att minska koldioxidutsläppen snabbt, eftersom det tar tid att fasa ut fossila bränslen helt och hållet.

Syntetiska bränslen erbjuder också en lösning för sektorer där elektrifiering är svår, såsom flyg- och sjöfart. Genom att använda e-bränslen kan dessa sektorer minska sina koldioxidutsläpp avsevärt utan att behöva vänta på utvecklingen av nya teknologier eller infrastruktur.

Framtiden för syntetiska bränslen

Även om studien från Tekniska universitetet i Darmstadt visar lovande resultat, står syntetiska bränslen inför utmaningar. En av de största är kostnaden. Produktionen av e-bränslen är fortfarande dyr, mycket beroende på kostnaden för förnybar energi och den komplexa tillverkningsprocessen. För att syntetiska bränslen ska bli ett realistiskt alternativ till fossila bränslen måste dessa kostnader sjunka.

Forskning och utveckling inom området pågår för att göra produktionen mer effektiv och kostnadseffektiv. Teknikutveckling och storskalig produktion kan bidra till att sänka kostnaderna. Politisk vilja och stöd, inklusive subventioner och investeringar i forskning, spelar också en avgörande roll för att påskynda övergången till syntetiska bränslen.

ADAC:s studie är ett viktigt steg för att bevisa att syntetiska bränslen kan vara en hållbar lösning för framtidens transportbehov. Genom att visa att dessa bränslen kan användas utan att kompromissa med prestanda eller säkerhet, öppnar studien dörren för en bredare användning av e-bränslen och en snabbare övergång till en fossilfri transportsektor.

- Det är uppmuntrande att se hur teknologiska framsteg kan erbjuda konkreta lösningar på klimatutmaningarna, avslutar Karsten Schulze. Vi står inför en spännande framtid där hållbara bränslen spelar en nyckelroll i vår strävan efter klimatneutralitet.

Källor: DPA / Merkur

 

 

 

 

4o