Skärpta säkerhetskrav för mobilnät

Ng Han Guan AP/TT: Post- och telestyrelsen (PTS) ska i början av 2020 auktionera ut licenser för nästa generations mobilnät, så kallade 5G-licenser. Arkivbild.
Ng Han Guan AP/TT: Huawei spionerar inte för Kina, enligt Huaweis grundare och vd Ren Zhengfei. Han har erbjudit konkurrenter i väst att få köpa all 5G-teknik i bolaget, inklusive pateneter, koder, planer och kunskap. Arkivbild.

Siktet är inställt på att lagen träder i kraft vid årsskiftet. Den kan därmed användas för att porta olämpliga leverantörer och komponenter när licenserna för Sveriges 5G-nät auktioneras ut i början av nästa år.

Lagförslaget, som klubbades på ett regeringssammanträde på torsdagen, kommer sedan Säkerhetspolisen (Säpo) i sina årsböcker pekat ut kinesiska leverantörer som en risk – bland annat med hänvisning till en lag som kräver att kinesiska medborgare och företag bidrar till landets underrättelseverksamhet.

Huawei förnekar spionage

Kinesiska Huawei, världsledande på 5G-teknik i konkurrens med bland annat Ericsson, har konsekvent förnekat att man skulle ägna sig åt spionage.

TT: Är den här lagen riktad mot Huawei?

Den här lagen riktas inte mot någon speciell operatör, leverantör eller nation. Det här handlar om att höja säkerhetsnivån i hela mobilnätet, säger Anders Ygeman.

TT: Hur ser du som ansvarig minister på riskerna med kinesisk utrustning i svenska 5G-nät?

Jag vill inte i samband med den här lagen peka ut eller diskutera ett enskilt land. Däremot har Säpo i sina årsböcker gett uttryck för olika bedömningar för olika länder, som man kan ta del av där.

I korthet förbjuder lagen all radioanvändning som kan orsaka skada för landets säkerhet.

Det gör det möjligt att utesluta komponent, leverantör, operatör eller servicepersonal som inte håller tillräcklig säkerhetsnivå, säger digitaliseringsministern.

Lagen ger även Säpo och Försvarsmakten en större roll i både utdelningen och prövningen av tillstånd än i dag, bland annat med en möjlighet att överklaga beslut som omfattas av lagen.

Gäller även befintliga mobilnät

Ovanpå lagen kommer regeringen inom kort att lägga fram två nya förordningar som innebär att Post- och telestyrelsen (PTS) ska samråda med Säpo och Försvarsmakten innan beslut fattas om nya tillstånd. Samråd ska även hållas om vilka särskilda säkerhetsvillkor som ska gälla för licenser.

Säpo och Försvarsmakten får dessutom möjlighet att begära att PTS återkallar tillstånd och att tillståndsvillkor ändras.

Ygeman räknar med att få stöd för lagförslaget i riksdagen, där utskottsbehandlingen av propositionen inleds om någon månad.

Min bild är att vi har ett starkt stöd för den här typen av lagstiftning, säger han med hänvisning till möten och samtal med företrädare för partierna i riksdagen.

Det är inte bara nya mobillicenser som påverkas av lagen, utan även befintliga mobilnät. Det innebär att licenser kan återkallas och villkor skärpas även för dagens 3G-nät efter årsskiftet.