Nytt pilotprojekt ska skapa cirkulära och självförsörjande samhällen

Pressbild: White Arkitekter /Mynewsdesk.

Via ett nytt operativsystem ska White Arkitekter och Silicon Valley-baserade ReGen Villages skapa helt cirkulära, självförsörjande och resilienta samhällen i Sverige.

Samarbetet syftar till att skapa ekologisk livsmedelsodling utanför dörren, egen produktion och lagring av förnybar energi, återvinning av avfall och klimatpositiva byggnader.

White Arkitekter kommer att stå för den övergripande planeringen av de nya områdena och rita energipositiva byggnader – inklusive bostäder. ReGen Villages Sweden har de senaste fyra åren träffat flera kommuner, markägare, fastighetsutvecklare och andra intressenter i Sverige med målet att ett pilotprojekt ska påbörjas redan under 2020.

­– Självförsörjning och cirkulära kretslopp gör våra städer och samhällen mindre sårbara eftersom belastningen på central infrastruktur minskar. De kommer bli allt viktigare komponenter i en hållbar samhällsbyggnad och det är fantastiskt att vi snart kan visa på hur det kan se ut i praktiken, säger Ulla Bergström, kontorschef på White Arkitekter.

En ReGen Village bygger på den senaste klimatsmarta tekniken, som anpassas efter lokala förutsättningar. De boendes livsmedelsbehov kommer till stor del att säkras genom ny odlingsteknik i form av exempelvis vertikalodling och akvaponik, där fiskodling och växtodling göder varandra i ett slutet system. Energibehovet tillgodoses av solceller och biogasproduktion från lokalt avfall. Vatten samlas, renas och återanvänds. Den största nyheten är hur de här olika teknikerna kan kombineras till att utgöra ett enda stort cirkulärt kretslopp.

Med AI som verktyg

Allt sker med hjälp av en ny typ av operativsystem som bygger på AI och maskininlärning – Village OS, som är framtaget av ReGen Villages Holding.  

 

Fakta:

Konceptet bygger på fem komponenter som hålls ihop och drivs av operativsystemet:

1. Ekologisk livsmedelsproduktion (inklusive s.k. farm-to-table, vertikal stadsodling och akvaponik)
2. Förnybar energi och lagring
3. Återvinning av vatten och avfall
4. Energipositiva byggnader
5. Skapandet av inkluderande, sammanhållna och motståndskraftiga lokalsamhällen