Hushåll i ett 15-tal kommuner får testa livet utan bilen

Bild: Utanbilendealen

I 90 dagar, från 1 september till 30 november kommer 20 hushåll i Stockholmsregionen erbjudas möjlighet att testa ett liv utan egen bil. Projektet Utan bilen-dealen drivs av den kommunala Energi- och klimatrådgivningen.

Hushåll från cirka 15 kommuner i Stockholmsregionen kommer erbjudas ett skräddarsytt paket i form av kollektivtrafikkort, elcykel eller ellastcykel och ett antal livlinor med bilpool eller annan bildelningstjänst för att få möjlighet att testa alternativa resesätt. I gengäld förbinder de sig till att inte använda sin egen bil under samma period.

Energi- och klimatrådgivningen hoppas att projektet ska inspirera hushållen att resa mer klimatsmart samt sprida kunskap och goda exempel i regionen. Tanken med satsningen är att visa exempel på hur olika typer av resor kan göras utan egen bil och att det finns många fördelar med att välja andra transportsätt.

– Energi- och klimatrådgivningens samarbete mellan 26 kommuner i Storstockholm ger oss möjligheten att ha medverkande hushåll från olika kommuner i regionen. På så sätt får vi en stor spridning på behov och lösningar för att resa utan egen bil och kan inspirera dessa hushåll till att resa mer klimatsmart, säger Lisa Moll, huvudprojektledare för Energi- och Klimatrådgivningen i Storstockholm.

Syftet är att inspirera kommunernas invånare till att välja alternativ till egen bil genom att låta de deltagande hushållen testa och berätta om olika resesätt som funkar i deras vardag. Målet är att hushållen ska minska antalet bilresor med minst 90 procent under provperioden samt att de ska minska antalet bilresor med minst 25 procent sex månader efter att provperioden är slut.