Fler miljoner till virusuppfinningar

Jessica Gow/TT: Fördröjningar vid användandet av digitala verktyg kan göra det svårt att spela instrument tillsammans på distans.

Idérikedomen är stor när Vinnova letar nya innovationer i coronapandemins spår. Tidigare har 18 förslag fått finansiering, och nu har ytterligare 12 projekt beviljats stöd när den andra omgången av ansökningarna har avslutats.

Det är ett jättestort intresse och det var liknande första omgången, säger Nina Widmark, handläggare vid Vinnova.

De tolv projekten får dela på drygt elva miljoner kronor. Pengarna ska gå till att utveckla andningsskydd som filtrerar både ingående och utgående luft, en musiktjänst som gör det möjligt att synkroniserat spela instrument tillsammans på distans, samt ett projekt för att kylbehandla personer som är allvarligt sjuka i covid-19, för att nämna några.

Vi har fått in väldigt olika ansökningar. En tredjedel ungefär handlar om vård och hälsa, en tredjedel handlar om företag och omställningar och en tredjedel är samhällsrelaterade projekt, säger Nina Widmark.

De nya lösningarna som får finansiering ska kunna användas inom sex till tolv månader, och det är endast juridiska personer som kan ansöka om finansieringen. På Vinnova har man inte varit ute efter någonting specifikt, utan finansieringsprojektet startades för att fånga in de idéer som finns inom olika verksamheter och i olika regioner.

Det här är gjort för att ta tillvara på all innovationskraft som finns där ute. Alla bra idéer.

Vinnovas mål med insatsen är att finansiera runt 50 projekt. Nu pågår den tredje omgången, vars sista ansökningsdag är den 21 augusti. Sedan är det dags för en fjärde omgång i höst.