Riksbanken förlänger avtal med Fed

Erik Mårtensson/TT: Riksbankens kontor i centrala Stockholm. Arkivbild.

Riksbanken har beslutat att förlänga det tillfälliga så kallade swapavtal som ingicks med den amerikanska centralbanken Federal Reserve (Fed) i mars i år. Det skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Riksbanken och en rad andra centralbanker i världen ingick avtalen med Fed i syfte att säkra tillgången till kortfristig upplåning i amerikanska dollar.