Försvaret: Nej till vätgasprojekt i Luleå

Henrik Montgomery/TT: SSAB:s Hybrit:s nya pilotanläggning för framställning av fossilfri järnsvamp.

Statliga Vattenfall, SSAB och LKAB:s anläggning Hybrit är världens första i sitt slag. Tanken är att den ska bana väg för att göra stål av vätgas i stället för kol. Då blir restprodukten vatten – och inte kolmonoxid och koldioxid.

En pilotanläggning invigdes i Luleå i slutet på augusti, men planerna för en större demonstrationsanläggning har nu stött på patrull. Försvarsmakten vill inte att anläggningen byggs på något av de två alternativen på Svartön i Luleå, då flygstaben hänvisar till det blir kännbara begränsningar i flygverksamheten, enligt Norr Media.

Orsaken är att anläggningen behöver ett uppemot 200 meter högt torn.

Försvaret förordar i stället ett tredje alternativ, i Vitåfors industriområde i Gällivare kommun.

Hybrits vd Eva Vitell säger till tidningarna att sista ordet inte är sagt och att man fortsätter att arbeta med alla alternativen. En ansökan till mark- och miljödomstolen förväntas lämnas in först efter årsskiftet. Målet är att ha anläggningen i drift 2025.

Det är ingen som har byggt den här typen av anläggning någonstans. Det vi håller på med är en revolutionerande omställning, det ställer höga krav på oss, det innebär förändringar för andra också,