Volvo Cars: Oförändrad försäljning under H2

Henrik Montgomery/TT: Volvo Cars vd Håkan Samuelsson räknar med en försäljning i nivå med fjolåret för 2020, säger han i en intervju med Reuters. Arkivbild.

Trots vissa orosmoln håller Håkan Samuelsson, vd för Volvo Cars, fast vid prognosen att bolagets försäljning i år i runda tal kommer att landa på samma nivå som i fjol.

Vi har en andra våg i Europa vilket gör prognosen något mer osäker, men juli och augusti började väldigt bra, och i september ligger vi mer eller mindre på samma nivå som i fjol, säger Håkan Samuelsson i en intervju med nyhetsbyrån Reuters.

Vad gäller resten av året skulle jag säga att basscenariot är att vi grovt räknat hamnar där vi var förra året.

Under 2019 ökade Volvo Cars försäljningen för sjätte året i rad och sålde över 700 000 bilar.

Produktionen i fabrikerna i Göteborg och belgiska Gent går just nu med full kapacitet, samtidigt som det finns ledigt utrymme i USA och Kina.

När det gäller den pausade processen att gå samman med Geely Automobile, som ingår i samma företagssfär som Volvo, lovar Håkan Samuelsson besked innan året är slut. Processen pausades när Geely Automobile, som är en av Kinas största biltillverkare, ansökte om notering på den tekniktunga Star Market-börsen i Shanghai.

Samuelsson lyfter komplexiteten att slå ihop bolag med skilda företagskulturer.

Frågan är hur vi löser det...det finns olika modeller för att säkra de synergier som till syvende och sist är den huvudsakliga anledningen till att vi vill göra det här, säger Samuelsson.

Rättad: I en tidigare text angavs fel tidsperiod för när Volvo Cars räknar med lika bra försäljning.