Vind i seglen för svenska exportföretag

Fredrik Sandberg/TT: De svenska exportföretagen är mer positiva nu än i somras om sin export. Arkivbild.

Det är Exportkreditnämnden som i en Demoskopundersökning gjort intervjuer med 300 svenska företag. Undersökningen visar att framtidstron börjar komma tillbaka efter vårens coronautbrott.

I somras uppgav mer än hälften, 52 procent, av småföretagen att företagens export skulle fortsätta att minska eller helt upphöra under tredje kvartalet.

Nu uppger en tredjedel samma sak inför fjärde kvartalet.

Man har klarat sig bättre än vad man på förhand trodde. Bolagen har gjort kostnadsbesparingar, svultit sig ur krisen och ställt om sin produktion, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef vid Exportkreditnämnden.

Genom Exportkreditnämnden kan företag få hjälp med exportfinansiering. Carl-Johan Karlsson poängterar att stora företag agerade extremt snabbt vid pandemins utbrott medan de små och medelstora bolagen var lite långsammare ut ur startgropen som konsekvens av att man inte har samma resurser.

Nu ser vi gällande en del krediter som beviljades i maj så har en del företag dragit tillbaka sina ansökningar. Man har helt enkelt klarat sig bättre och inte behövt använda krediterna, säger Carl-Johan Karlsson.

Exportkreditnämnden ser i nuläget cirka 15 procent fler kreditansökningar än i normala fall. Ett av fem bolag uppger nu i undersökningen att det finns ett större behov av finansiering än normalt.