Staten backar SAS i nyemission

Johan Nilsson/TT: SAS, med vd Rickard Gustafson, genomför just nu en stor rekapitalisering till följd av krisläget som uppstått i covid-19-pandemin. Arkivbild

SAS huvudägare, den svenska och danska staten, går in som garant och tecknar cirka 9,5 procent av de erbjudna aktierna i bolagets emission, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Samtliga aktier som erbjudits i SAS nyemission kommer därmed att tecknas.

Cirka 84 procent av de erbjudna aktierna tecknas med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar för cirka 6,4 procent av de erbjudna aktierna tecknats utan stöd av teckningsrätter.

Sammanlagt drar företrädesemissionen in nästan fyra miljarder kronor.

Den utgör en hörnsten i en rekapitaliseringsplan som SAS har sjösatt i coronakrisens spår. Totalt ska 14 miljarder kronor dras in, dels i kapitaltillskott och lån från danska och svenska staten, men även i form av olika typer av obligationslån som kan eller ska konverteras till aktiekapital.

För befintliga aktieägare innebär genomförandet av hela rekapitaliseringsplanen en utspädning på omkring 95 procent av SAS-aktiens värde.

”Blickar man framåt så är vårt fokus fortsatt att leverera på vår affärsplan, som avser att anpassa SAS till en marknad med lägre efterfrågan, för att återigen bli ett lönsamt och mer hållbart flygbolag när världen återhämtar sig från Covid-19-pandemin", säger vd Rickard Gustafson enligt ett pressmeddelande.