Tvingas betala 198 miljoner extra för nya bron

foto John Hardwick
Foto John Hardwick

Det har vilat ett hot om byggstopp för den nya Hisingsbron över Göta älv i Göteborg.

Men nu har en uppgörelse träffats mellan Skanska MTH och trafikkontoret Göteborgs stad. Trafikkontoret betalar 198 miljoner extra till Skanska och bygget kan fortsätta i oförminskad takt. Av beloppet är 28 miljoner redan utbetalade.

"Vi har gjort en fördelning av de uppkomna kostnaderna som både vi och Skanska MTH kan acceptera”, säger Christer Niland, avdelningschef för Stora projekt på trafikkontoret, i ett pressmeddelande.

Merkostnaderna handlar i huvudsak om ökade kostnader för produktionen av stålkonstruktioner till brons centrala del, samt kostnader som har orsakats av förseningar i projektet.

Hisingsbron ska ersätta Götaälvbron, som invigdes 1939, från centrala Göteborg till Hisingen. Den beräknade kostnaden för bron har höjts från 3,5 till 3,65 miljarder kronor i 2009 års penningvärde. Enligt planen ska bil-, cykel- och gångtrafik släppas på i februari/mars nästa år, och sedan spårvagnstrafiken i augusti eller september.