Bransch tror på tångtillväxt i Europa

Manuel Valdes: Kan tångodling vara en framtidsbransch för Europa? En branschorganisation hoppas på det. Arkivbild.

Europas kalla näringsrika vatten lämpar sig väl för att odla tång, en produkt som ofta pekas ut som en med stor framtidspotential, enligt branschorganisationen Seaweed for Europe Coalition.

Enligt en ny rapport från organisationen finns det goda möjligheter, men Europa ligger på efterkälken, då den övervägande majoriteten av världens tång i dag produceras i Asien.

Men genom att förbättra tillståndsprocessen, locka investerare, bygga nätverk, skapa robusta certifieringssystem och höja medvetenheten om produkten tror branschen att Europa kan komma i kapp.

Produktionen skulle därmed kunna öka från dagens 300 000 ton om året till 8 miljoner ton 2030.

Om Europa kan knipa en knapp tredjedel av den förväntade marknadskakan skulle det kunna innebära några tiotals miljarder kronor för kontinentens del, och 115 000 jobb, enligt rapporten.

"För att förverkliga tångens fulla potential måste beslutsfattare förstå värdet på spel och anpassa politiken för att skapa förutsättningar som gör att den kan blomstra”, säger Maria Damanaki vid Seaweed for Europe i ett pressmeddelande.