Almega avvisar utdelningsförslag

Roger Vikström/TT: Arbetsgivareföreningen Almega ger inte mycket för regeringens uppmjukade regler för aktieutdelning till coronadrabbade företag. Arkivbild.

Enligt ett regeringsförslag, som Centern och Liberalerna står bakom, ska coronakrisande företag få göra aktieutdelningar sex månader efter att det statliga stödet betalats ut.

Det är ändå en begränsning. Det måste vara upp till bolagen att förfoga över de här delarna. De kan själva göra bedömningen om de ska göra en utdelning eller ej, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega, till TT.

Han påpekar att cirka 4 000 företag ännu inte fått permitteringsstöd trots att de ansökte i juni.

Det är väldigt många småföretagare som har ökat belåningen på sina hus och som nu sannolikt inte kommer att få göra utdelningar under nästa år.

Regeringen föreslår också att företag med permitteringsstöd får fortsätta med koncernbidrag (flytt av pengar från ett bolag till ett annat inom en koncern).

De är bra att man får göra koncernbidrag inom bolagen, men det är helt orimligt att bolagen får ett utdelningsförbud som ju inte fanns när man ansökte om stödet, säger Andreas Åström.