Nordea-aktier för 50 miljarder till salu

Joakim Goksör/TT: Det finländska finanskonglomeratet Sampo, med Björn "Nalle" Wahlroos som ordförande, ska på 18 månader göra sig av med stora delar av sitt 16-procentiga innehav i Nordea. Arkivbild.

Sampo gick in som storägare i Nordea när svenska staten sålde ut sina sista andelar 2009. Nu är det dags för det finländska finanskonglomeratets exit.

På 18 månader ska Sampo minska sitt innehav väsentligt, är beskedet på en kapitalmarknadsdag. Enligt Sampos vd Torbjörn Magnusson – som inför årsstämman i vår har nominerats till ännu ett år som ordförande i Nordeas styrelse – ska detta tolkas som att Sampo vill sälja det mesta av Nordeainnehavet.

Klart mer än hälften, säger han.

Sampos finanschef Knut Arne Alsaker tillägger att det inte är uteslutet att det slutar med att Sampo gör sig av med hela sitt innehav, det vill säga nästan 16 procent av Nordea-aktierna, i runda slängar värda 50 miljarder kronor.

Renodlar verksamheten

Sampos besked i Nordea-frågan kommer i samband med en digital kapitalmarknadsdag, där finanskonglomeratet presenterar en ny strategi för renodling av verksamheten. Fokus är framöver på den nordiska försäkringsmarknaden — med bland annat If och Top Danmark — och det nyligen förvärvade brittiska försäkringsbolaget Hastings.

Sampo inför även flera nya finansiella mål för verksamheten.

Marknadsreaktionen är dämpad. Nordea-aktien backar 0,4 procent, medan Sampo-aktien stiger 0,2 procent.

Att minska innehavet i Nordea handlar enligt Magnusson om att maximera värdet för Sampos ägare. Förutom pengar för aktierna innebär det minskade Nordeainnehavet i lägre marknadsrisker och kapitalkrav, vilket frigör kapital.

Resonemanget återspeglar påtryckningar från bland annat aktivistfonden Elliot Advisors, som sedan en tid drivit en kampanj för att få Sampo att dumpa Nordea-innehavet.

Handlas till rabatt

Värdeökningen på tillgångarna för Sampos ägare av en försäljning av bankverksamheten beräknas enligt Elliot Advisors uppgå till hela 8 miljarder euro (motsvarande drygt 80 miljarder kronor). Analysen bygger på att Sampo-aktien i dagsläget handlas till rabatt jämfört med vad bolagets tillgångar är värda, ett vanligt fenomen i ägarbolag med spretiga innehav.

En spekulation på marknaden inför kapitalmarknadsdagen har varit att det statliga finländska holdingbolaget Solidium, i dag bland annat storägare i Sampo, ska köpa över Sampos Nordeaaktier. En annan att Sampo helt enkelt delar ut innehavet i Nordea till sina ägare – där just Solidium är störst.

Enligt Torbjörn Magnusson är tillvägagångssättet ännu inte spikat.

Vi håller alla våra valmöjligheter öppna, säger han och tillägger att det kommer avgöras av vad som skapar mest värde för Sampos ägare.

Den Stockholmsbaserade aktivistfonden Cevian Capitals syn på sitt Nordeainnehav förändras inte av beskedet från Sampo, enligt grundaren och vd:n Christer Gardell.

"Vi tar ett aktivt ägaransvar i Nordea, med eller utan Sampo", skriver han i en kommentar till TT.

Han vill inte uttala sig om Cevian är intresserade av att köpa något av det Nordea-innehav som Sampo nu placerat på sin säljlista.

”Vi kommenterar aldrig våra köp- och säljintentioner, men jag kan konstatera att Nordeas värdering är mycket attraktiv både i absoluta och relativa tal.”