Uppåt på Wall Street efter inflationstatistik

Bebeto Matthews/AP/TT: Privatkonsumtionen ökade i USA i januari. Arkivbild.

Marknadens oro för att de amerikanska inflationssiffrorna skulle sticka iväg besannades inte. Den så kallade kärninflationen i USA steg 0,3 procent i januari jämfört med månadens dessförinnan, svagt över analytikernas förväntningar som låg på 0,2 procent.

I årstakt låg ökningen samtidigt på 1,5 procent, vilket också var något högre än väntat (1,4 procent).

Beskedet fick terminshandeln på Wall Street att vända upp i positivt territorium. De senaste dagarna har det funnits en tydlig oro kopplad till att inflationstrycket och stigande långräntor i USA. Detta gör i sin tur aktieinvesteringar mindre intressant och har resulterat i kraftiga kursfall.

Efter inflationsbeskedet sjönk den amerikanska tioåriga räntan till 1,465 procent efter att under torsdagen varit uppe på 1,6 procent.