Fler kvinnor men lägre löner i brittiska styrelser

Lefteris Pitarakis/AP/TT: Kvinnor syns inte i lika hög grad när de högsta lönerna ska betalas ut i de börsnoterade företagen.

Den brittiska advokatfirman Fox & Partners har gått igenom lönerna i ett stort antal av bolagen noterade på Londonbörsens FTSE 350. Och resultatet är dystert för jämställdheten.

I de aktuella bolagen tjänar en manlig styrelseledamot i genomsnitt 722 300 pund, eller drygt 8,5 miljoner kronor. För kvinnor var siffran 247 100 pund, eller knappt 3 miljoner kronor.

En stor anledning är, enligt Fox & Partners, att kvinnor i mycket lägre grad än män har chefspositioner inom företagen och därför får lägre arvoden.

Styrelserna måste börja ställa några ärliga frågor sig själva om hinder i sina organisationer, säger Catriona Watt vid Fox & Partners, till The Guardian.

För att få till en långsiktig förändring måste bolagen åta sig att ta steg som leder till att fler kvinnor kan avancera uppåt och ta sig till de högsta chefspositionerna och stänga lönegapet.

Samtidigt visar en annan undersökning, av Hampton-Alexander Review, att antalet kvinnor i styrelserummen har ökat med 50 procent de senaste fem åren, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. En dryg tredjedel av alla styrelseposter i FTSE 350-bolag innehas nu av kvinnor.

Sedan 2017 måste brittiska företag med mer än 250 anställda redovisa lönegapen mellan anställda män och kvinnor. I fjol minskade det gapet till 15,5 procent, från 17,4 procent 2019.