Estetik och funktion samspelar när Förbifart Stockholm får nya stödmurar

Stödmurssystemet Vector Wall har en unik förmåga att integreras i landskapet och ska hjälpa till att förhöja utsmyckningen, samt ta upp höjdskillnader och hålla jordmassor på plats.

Förbifart Stockholm är en trafiksatsning som knappast gått någon förbi. Projektet är inne på sitt sjunde år sedan byggstart, och till såväl trafikplats Akalla som trafikplats Häggvik har BG Byggros levererat nästan 7000 kvadratmeter stödmur, även kallad Vector Wall. Stödmuren ska hjälpa till att förhöja utsmyckningen av trafikplatsen, samt ta upp höjdskillnader och hålla jordmassor på plats.

För att ta dig mellan de norra och södra delarna av Stockholm är du idag tvungen att köra på Essingeleden, som går rakt genom storstaden. Men alla som någonsin testat att göra det under rusningstid vet hur mycket tid och energi som går till spillo, på grund av såväl hög olycksrisk som långa trafikköer. Därför byggs nu den nya motorvägsförbindelsen Förbifart Stockholm.

Förbifarten planeras att bli 21 kilometer, varav ungefär 18 ska gå i tunnel. Men ovan mark byggs även sex trafikplatser, som kommer att användas som länkar mellan de befintliga vägarna och förbifarten. Till två av dem har Byggros levererat sin stödmurslösning Vector Wall.

 

bild
Till såväl trafikplats Akalla som trafikplats Häggvik har BG Byggros levererat nästan 7000 kvadratmeter stödmur, även kallad Vector Wall. Foto: Michael Steinberg

 

Trafikplats Akalla kombinerar form och funktion

Trafikplats Akalla kommer att fungera som huvudförbindelse från Förbifart Stockholm till Kista. Züblin Scandinavia AB fick i uppdrag av Trafikverket att färdigställa trafikplatsen och för att kunna höja avfartens säkerhet, samt göra den så visuellt tilltalande som möjligt, har ett stödmurssystem från Byggros levererats. Stefan Olsson, samordnande byggledare hos Trafikverket, berättar:

- Valet av en JFS-mur, eller jordförankrad stenmur, föll främst på att den kombinerar form med funktion. En stenmur passar in i naturen och kommer att smälta in i de sprängda passagerna genom bergsområden. Dessutom är stödmuren hållbar och smidig och ger liv åt området. Även om det bara är sten, ger det en betydligt mer levande yta än när man använder sig av stödmur gjuten i betong. Det är en vacker lösning helt enkelt.

Stödmur med mjukt synintryck

Vid Häggvik trafikplats kommer Förbifart Stockholm att ansluta till nuvarande E4 Uppsalavägen, Norrortsleden och det lokala vägnätet. Målet var att skapa en säker trafikplats som erbjuder effektivitet i en komplicerad trafiksituation, och med en stödmur från Byggros har man kunnat ta hand om nivåskillnaderna efter sprängningar genom att kombinera estetik med funktion. Jonas Määttä, konsult hos Byggros AB, förklarar:

- Det som gör Vector Wall till en bra lösning för just Häggvik trafikplats är först och främst dess mjuka synintryck, där stenkrosset och metalldetaljerna ger liv åt muren. Men utöver det så är det ett utmärkt stödmurssystem tack vare vårt speciella ”wrap-around”-system. Det här systemet är uppbyggt av geonät som man viker, och sedan lägger i lager tillsammans med packningsmaterial. Det resulterar i att frontnätet inte påverkas av vikten från jordmassorna bakom, då marktrycket stannar i wrap-around-systemet i stället för att skada frontnätets, och i sin tur stödmurens, stabilitet.

Vector Wall: ett unikt system

Stödmurssystemet Vector Wall är framtaget av Byggros, och har en unik förmåga att integreras i landskapet. Det har på några få år gjort systemet till ett mycket attraktivt och bra alternativ till traditionella betongstödväggar, spontväggar och inte minst traditionellt byggda branta sluttningar och stödmurar i armerad jord.

Systemet består av välkända material av bästa kvalitet. Fasaden är vanligtvis ett stålnät, vars främsta funktion är att säkerställa en slät yta på den färdiga väggen. Sekundärt fungerar de främre gallerna som formsättning under installation av jord- eller grusmaterial, samtidigt som den ger skydd mot mekanisk påverkan och vandalism.

Det främre nätet är hålls fast med stag som är förankrade i väggen med fasta förankringsblock/-nät. Geotextiler eller biologiska dukar används som ogräs-, tillväxt- eller separationsduk, beroende på strukturen. Total stabilitet säkerställs genom att ge horisontella lager av geon, som korsar de kritiska sprickfigurerna och säkerställer en livslängd på över 100 år.

Öppnandet av den nya motorvägsförbindelsen är planerad till 2030, och därefter kommer man att kunna ta sig från Häggvik till Kungens kurva på betydligt kortare tid än idag.

Läs mer om Vector Wall HÄR!

Kontakta Byggros HÄR!