Malmös nya sjukhus tar form

Det nya sjukhuset blir som högst elva våningar. Från många platser i stan kommer byggnaden att synas, som här från Pildammsparken i Malmö.

Av Sara Schröder

Malmö håller på att få ett nytt sjukhus som ska erbjuda 240 enkelrum, moderna operationssalar, mottagningar och en ny sterilcentral. År 2025 ska de första verksamheterna börja flytta in.

Mitt i Malmö byggs ett nytt sjukhus i form av två byggnader med cirka 110 000 kvadratmeter yta. I botten är de förbundna av två källarplan med omklädning, teknik och logistik. Den ena byggnaden är totalt 11 våningar hög, den andra 10 våningar över mark med förbindelsegångar mellan tunga vårdplan och omgivande byggnader.

Läget skapar en närhet till invånarna men det innebär också en utmaning under byggnadstiden.

 

bild

 

 

– Vi har till exempel inte kunnat använda oss av byggnadsställningar utan fasaden har levererats i färdiga fasadelement från Tjeckien, vilka sedan har lyfts på plats, berättar Rafael Palomo, partner och arkitekt hos White Arkitekter.

Paula Block Philipsen, partner och arkitekt hos White, håller med Rafael:

– Läget i tät kvartersstad är väldigt ovanligt i Sverige. Valet att riva i mitten av området och bygga nya kärnfunktioner som operation med tät koppling till befintliga delar, samtidigt som den vanliga sjukvårdsverksamheten pågår och dessutom är pressad av Covid-19, är rätt unikt, konstaterar hon.

 

bild
Mycket energi har lagts på att få fasaden att samspela med omgivningen, som består av både äldre sekelskifteshus samt moderna fastigheter. Här en vy från Östra torget

 

Oväntade rekreationsytor

Trots pandemi och några få förseningar i leveranser så har projektet rullat på enligt plan. År 2025 ska de första verksamheterna flytta in i de nya lokalerna. Då väntar en inbjudande miljö med mycket ljus och lugnande inredning med spännande konst.

– Vi har lagt stort fokus på entréhallar och publika delar eftersom de upplevs av så många och är det första intrycket. Vackra beständiga, hållbara material gör att pulsen går ned. Tillgång till konst och grönska gör att patienter, anhöriga och personal känner sig välkomna, trygga och lugna, säger Paula.

Då sjukhusets placering inte erbjuder grönytor i närområdet, har arkitekterna istället skapat rekreationsytor på oväntade platser.

– Vi har satt in balkonger och skapat skyddade sitt - ytor samt takterrasser. På förbindelsegångarnas der kommer det att växa grönska och fokus har lagts på att få de nya byggnaderna att samverka med den omkringliggande miljön, där både smågator, sekelskiftesbyggnader och ett modernt gatuliv ryms, säger Rafael.

 

Högteknologiska lösningar

Sjukhuset kommer att bli högteknologiskt, med många effektiva lösningar. Sterilcentralen kommer att vara automatiserad från varuintag till försörjning av steril utrustning till operationssalarna. Logistik kommer att skötas med AGV, robotvagnar, och det kommer att finnas både konventionell rörpost och point-to-pointrör för snabbleverans av prover. Till 2025, när vårdbyggnaderna invigs, planeras ett nytt integrerat journalsystem.

– Ett så här stort projekt involverar en enormt stor arbetsgrupp och väldigt mycket kommunikation över lång tid. Vi har haft ett bra samarbete med NSM Regionfastigheter, SUS Malmö och Skanska. Malmöborna kommer att få ett fantastiskt sjukhus dit alla är välkomna, avslutar Paula.

 

bild