Bristen på arbetskraft tillbaka

Anders Wiklund/TT: En arbetare på SSAB:s stålverk i Oxelösund. Genrebild.

Tillverkningsindustrin har börjat året bra, redan under andra halvåret var återhämtningen relativt stark. Efterfrågan och orderingången ser lovande ut, enligt Teknikföretagens återkommande konjunkturrapporter om läget för innevarande kvartal. Vissa logistikproblem har dock grusat återhämtningen till viss del.

"Flertalet företag rapporterar dock ett bättre affärsläge jämfört med sista kvartalet i fjol. Orderingången ökar i varierande grad för i stort sett samtliga delbranscher", skriver bransch- och arbetsgivarorganisationen.

Ett tydligt tecken är hur mycket mer företagen kör sina maskiner. Under första kvartalet redovisar 58 procent av de tillfrågade företagen fullt utnyttjande mot 46 procent föregående kvartal.

Därmed tilltar återigen bristen på arbetskraft, en brist som fanns där innan pandemin slog till.

25 procent av företagen inom teknikindustrin rapporterar nu om brist på yrkeskunnig arbetskraft. Det är högre än det historiska genomsnittet, enligt Teknikföretagen. Under fjärde kvartalet var den siffran 17 procent. Det är främst företag inom metallvaruindustrin och tillverkare av elmaskiner som märker att det har blivit svårare att hitta rätt personal. Leverantörer till fordonsindustrin har däremot inte märkt någon större skillnad.

Motsvarande tendens gäller även efterfrågan på ingenjörer. Bland övriga grupper av tjänstemän vänder också efterfrågan upp, om än från låga nivåer.