Banker öppnar nya bankomater – efter ny lag

Martina Holmberg / TT: 17 nya bankomater kommer att placeras ut i landet – efter en ny lag som trädde i kraft vid årsskiftet. Arkivbild.

Vid nyår trädde en ny lag i kraft, som innebär att sex av landets största banker måste se till att privatpersoner har möjlighet att ta ut kontanter – utan att behöva åka för långt från hemmet.

För att förenkla uttagen placeras därför nya bankomater på 17 orter i landet under det kommande halvåret – men det råder stora regionala skillnader vad gäller tillgänglighet, enligt Johan Nilsson, marknadschef för Bankomat AB, som gemensamt ägs av landets storbanker.

Enligt lagen ska 99,7 procent av Sveriges befolkning ha högst 25 km till en uttagsautomat, men tillgängligheten skiljer sig åt i olika delar av landet. I delar av Skåne kan alla ha tillgång till en uttagspunkt inom gränsen – medan upp till fyra procent av befolkningen i vissa län i Norrlands inland kan ha mer än 25 km till närmaste uttagsplats.

Minskad kontantanvändning

Kontantanvändningen i Sverige har dock stadigt minskat under senare år – och bara under det första halvåret 2020 minskade uttagen med 18 procent jämfört med samma period i fjol. Och trenden har också påskyndats av coronapandemin, säger Johan Nilsson.

Vi har haft en långsiktig och stabil trend där kontantuttagen minskat med ungefär 10 procent per år. Pandemin har påskyndat och ökat digitaliseringsprocessen i och med ett förändrat konsumentbeteende – och vi försöker anpassa vårt utbud därefter.

PRO positiva

En organisation som länge framhävt vikten av att bevara kontanter som betalningsmedel är PRO. Christina Tallberg, organisationens ordförande, ställer sig också positiv till att fler bankomater nu placeras ut i landet.

PRO:s åsikt är att så länge sedlar och mynt är legala betalningsmedel, så måste man själv få bestämma om man vill använda sig av dem eller inte. Och då måste det också vara möjligt att få tag på kontanter – alla är ju inte digitalt kunniga, säger hon.

I och med initiativet kommer tio orter som tidigare saknat bankomater nu att få sina första – däribland Karesuando i Norrbottens län, Kosta i Kronobergs län och Östra Husby i Östergötlands län.