Göteborgs hamn tar marknadsandelar

Göteborgs hamns containerterminal i Skandiahamnen. Bild: Göteborgs Hamn

Göteborgs hamn är Sveriges i särklass största containerhamn. Nu har man växt sig ännu större i förhållande till andra hamnar både i Sverige och Europa. Det visar nyligen publicerad volymstatistik från Sveriges Hamnar och myndigheten Trafikanalys.

Göteborgs hamn ökade containervolymerna med 0,5 procent under 2020, samtidigt som nyligen sammanställd statistik från Sveriges Hamnar visar att de totala volymerna genom svenska hamnar gick ner med en procent.

Göteborgs hamn fortsätter därmed att växa på den svenska marknaden. I Sverige hanterades 1,6 miljoner tjugofotscontainers, TEU, totalt under förra året. Av dessa hanterades drygt 770 000, eller 48 procent, i Göteborgs hamn. Det innebär det att Göteborgs hamns marknadsandel ökade med en procentenhet jämfört med 2019.

– I och med Corona har det varit ett osäkert år för väldigt många branscher, där Göteborgs hamn lyckats stå för trygghet och kontinuitet för kunderna. Vi har hållit öppet genom hela perioden, anlöpen har varit stabila och rederierna har prioriterat Göteborg. Även järnvägsoperatörerna har gjort ett jättejobb där vi lyckats öka andelen järnvägsburet containergods ytterligare. Hamnen totalt sett står för en tillförlitlighet som jag är väldigt stolt över, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn.

Göteborgs hamn har också en jämn balans mellan import- och exportvolymer vilket innebär att importerade containrar snabbt kan tömmas och användas för export och vice versa, något som gjort att den globala containerbrist som råder i världen varit relativt skonsam i Göteborg. Fördjupade samarbeten och kampanjer med hamnens inlandsterminaler har även det mildrat bristen på tomcontainers för den svenska marknaden.