Svårt göra rätt med avdrag för bostadsaffär

Henrik Montgomery/TT: Fler än någonsin deklarerar digitalt i år rekordmånga har en bostadsaffär att deklarera. Arkivbild.

Bostadsmarknaden stod emot krisen och aktiviteten har varit hög. I år ska 340 000 personer deklarera en bostadsförsäljning – en rekordsiffra, enligt Skatteverket. Och det är 60 000 fler än i fjol.

Att deklarera en bostadsaffär kan kännas krångligt. Vilka kostnader kan man dra av och inte?

Många har svårt att hålla reda på vilka renoveringar man får göra avdrag för och inte. Det är olika regler som gäller för ombyggnad och reparationer, säger Anna Sjöberg, deklarationsexpert på Skatteverket.

Ombyggnad eller reparation

För kostnader för om-, ny- eller tillbyggnader som har gjorts under tiden man ägt en bostad har man alltid avdragsrätt vid en försäljning, oavsett när om-, ny- eller tillbyggnaden gjordes.

Dit räknas större förändringar i utnyttjandet av bostadens yta, till exempel om man flyttar ett kök till ett annat rum. Det ska vara väsentliga förändringar, inte bara att man renoverar köket, säger Ylva Yngveson, privatekonomisk analytiker.

För reparationer är kostnader avdragsgilla om reparationerna har inneburit en förbättring av standarden i bostaden, jämfört med hur det var när man köpte den. Och dessa kostnader är endast avdragsgilla om arbetet gjorts under försäljningsåret eller de senaste fem åren före försäljningen.

Man utgår hela tiden från skicket när man köpte och skicket när man säljer. Har man gjort förändringar som har höjt standarden på bostaden kan det vara avdragsgillt, säger Ylva Yngveson.

Man summerar kostnader för byggnation och förbättrande reparationer för varje enskilt år och de måste tillsammans komma upp till 5 000 kronor under ett år för att vara avdragsgilla. Ylva Yngveson påpekar också att det endast är de kostnader som lett till en faktisk förbättring som är avdragsgilla och inte nödvändigtvis alla kostnader man haft i samband med förbättringen.

Man kan alltid yttra på avdrag för kostnader man anser är förbättrande. Men man måste kunna motivera noga. Se till att ha stöd för det du gör, säger Ylva Yngvesson.

Styling avdragsgillt

För den som har tillgång till dator har Skatteverket hjälpmanualer och räkneverktyg.

För att få hjälp med vilka renoveringar man får göra avdrag för, och med hur mycket, har vi hjälptjänster på skatteverket.se som ska underlätta det här, så att man gör rätt avdrag, säger Anna Sjöberg.

Det finns också andra kostnader som är avdragsgilla. Kostnader i samband med försäljningen som mäklararvode, annonseringskostnader och styling inför försäljning kan dras av.

Vid försäljning av ett småhus är lagfartskostnaden vid köptillfället avdragsgillt vid försäljningen, samt stämpelskatt för eventuella pantbrev.

Det kan vara knepigt att komma ihåg vad man hade för lagfartskostnad när man köpte sitt hus. Den har sedan 1 juli 1979 varit på 1,5 procent av köpeskillingen. Före det var den en procent. Stämpelskatter och avgifter kan man hitta på Lantmäteriets hemsida, säger Ylva Yngveson.

Slopad uppskovsränta

En annan nyhet i årets deklaration, som varit omskriven, är möjligheten att skjuta upp beskattningen på delar eller hela bostadsaffären utan kostnad, med vissa villkor uppfyllda. Den så kallade uppskovsräntan slopades vid årsskiftet. Uppskov kan beviljas för ett belopp på maximalt tre miljoner kronor av en bostadsvinst, om försäljningen skett efter 30 juni 2020. Innan dess var beloppet obegränsat.

De som sålt under 2020 och söker uppskov nu får ju ingen årlig kostnad för den. Då blir det ett gratis lån av staten, säger Ylva Yngveson.

Den som inte kan eller vill skjuta upp beskattningen av vinsten får betala 22 procent i skatt på vinstbeloppet.

När det gäller uppskov har Skatteverket också hjälptjänster där det går att se om man har rätt att söka uppskov och med hur mycket.