Barns rätt ska få mer utrymme vid stadsbygge

Janerik Henriksson/TT: Hur ska barns behov bättre tillgodoses då städer planeras? Arkivbild.

Barn och barns behov ska få större utrymme då städer byggs, och nu ger regeringen Boverket i uppdrag att undersöka hur det kan göras.

En vägledning till hur FN:s barnkonvention kan användas vid planering och stadsutveckling ska tas fram, liksom förslag på hur kommuner ska kunna ställa bindande krav på hur skolgårdar och lekytor placeras och utformas. Dessutom ska verktyg och metoder för att bättre tillgodose barnens behov kartläggas.