EU-uppgörelse kring arbetskraftsinvandring

Francisco Seco/AP/TT: EU:s inrikeskommissionär Ylva Johansson framträder i EU-parlamentet.

Uppdaterade regler ska göra det enklare för högutbildad arbetskraft att ta sig in i EU.

Det hoppas åtminstone EU-kommissionen sedan medlemsländerna och EU-parlamentet till sist nått en uppgörelse om ny villkor för EU:s så kallade "blå kort", för arbetskraft från länder utanför unionen.

"Nya regler kommer att göra det enklare att arbeta och röra sig inom EU och betonar potentialen hos välutbildade arbetare med olika bakgrund", konstaterar inrikeskommissionären Ylva Johansson i ett uttalande.

Uppgörelsen innehåller bland annat krav på arbetskontrakt i EU i minst sex månader för att få ett blått kort. Samtidigt ges även rätt till familjemedlemmar att följa med och få tillträde till arbetsmarknaden i EU.

När uppgörelsen slutligt godkänts av ministerrådet och EU-parlamentet får medlemsländerna två år på sig att införa de nya reglerna.